Iliyana Deleva – Sad mornings…

Sad mornings,
lonely evenings,
breathless days
and strange nights …
I swallow tears,
run though days
and the moment I’m here –
I want you more.
I live stars,
I dream moons.
I calm anger –
still frozen.
In the coming days
I whisper
words of prayer
for our children
at night.


Translated by Tom Phillips


Original text:

*

Тъжни сутрини,
самотни вечери,
задъхани дни,
и странни нощи…
Преглъщам сълзи,
притичвам през дни
и щом мен ме има –
искам те още.
Живея звезди,
сънувам луни.
Смирявам гнева –
замръзнала още.
Пред идните дни
молитвени думи
за децата ни
шептя нощем.