Iliyana Deleva – The wall’s memory

‘Red’s shadow is brown’ –
graffiti
on the wall of the National Academy
of the Arts.
It’s not there now.
The wall’s been repainted since then,
and other graffiti has occupied it,
but the sense remains:
Red’s shadow is brown.
I remind my children of it
every year on Europe Day.


Translated by Tom Phillips


Original text:

Споменът на стената

„Сянката на червеното е кафява” –
графит
върху стената на Националната академия
по изкуства.
Днес го няма.
Пребоядисвана е стената оттогава,
живели са върху нея и други графити,
но усещането остава:
сянката на червеното е кафява.
Припомням го на децата си
всяка година в деня на Европа.