Iliyana Deleva – Translator

Reveals the secret stones
of the tongue.
And of silence.
Lays hold of meanings.
Translates them into words.
Pulls us against the current.
Reaches the vortex.
Catches fish and releases them.
Plock!


Translated by Tom Phillips


Testo originale:

Преводач

Открива подмолните камъни
на езика.
И на мълчанието.
Улавя смислите.
Превежда ги в думи.
Води ни срещу течението.
Достига вир.
Лови рибки и ги пуска.
Пльок!